Vianočné posednie – 19. 12. 2023

Tradičné vianočné posedenie sme si všetci 38 účastníci spolu užili v príjemnej atmosfére. S hudobným doprovodom Stana Škáru sme si zaspievali známe i menej známe pesničky…Zaspomínali sme si na uskutočnené turistické akcie v tomto roku a spolu tvorili Plán akcií na rok 2024. Gabika a Janka pripravili pre aktívnych členov malé darčeky, za čo im patrí naše poďakovanie.