Jednou z najatraktívnejších športovo-oddychových zón v Spišskej Belej je lokalita Belianskeho rybníka. Rybník umožňuje vyžitie v športovom rybolove. Cestička okolo vodnej plochy je priam predurčená pre romantické prechádzky s možnosťou oddychu na lavičkách s výhľadom na končiare Vysokých Tatier. V nedávnom období tu pribudli športov-rekreačné prvky, ktoré sú ideálne na posilňovanie aktívnych i amatérskych športovcov. Sezónna reštaurácia a detský kútik vytvárajú piknikové podmienky, pričom v letných mesiacoch je areál obohatený aj o početné kultúrne akcie. Tento východiskový bod ponúka bezplatné parkovanie.

Cyklistov poteší v jeho blízkosti pumptracková dráha. Jedná sa o umelo vytvorený okruh pre jazdu na bicykloch, ktorou je možné prechádzať bez šliapania do pedálov. Pre cyklistov a korčuliarov je k dispozícii asfaltová cyklotrasa v dĺžke 9 km, ktorá smeruje do Tatranskej Kotliny a k Belianskej jaskyni a ďalej po spevnenom povrchu do Ždiaru. Spišská Belá je ďalšou cyklotrasou zároveň prepojená s kaštieľom v Strážkach a pokračujúcou do Kežmarku.

Príjemnou polhodinovou prechádzkou od rybníka sa dostanete k zaujímavému miestu, ktorá sa pre deti s fantáziou zmení na dobrodružnú výpravu v čase:

Odbočka (vpravo) zo štátnej cesty číslo 542 smerujúcej na Slovenskú Ves vedie cez poľnú cestu do lokality Krivý kút. Je to oddychovo-vzdelávací areál a je chráneným územím. Náučný chodník vedie cez významnú archeologickú lokalitu. Aj keď sa nejedná o rozľahlé územie, svojou rozmanitosťou je jedinečné. Značnú časť tvoria mokrade, v ktorých sa dobre darí bobrom. Drevený chodník privedie návštevníkov bezpečne k replike pravekého obydlia.

Ak sa vám táto prechádzka zapáčila, môžete si naplánovať výlet do národnej prírodnej rezervácie Belianske lúky. Náučný chodník začína pri cyklotrase medzi Spišskou Belou a Tatranskou Kotlinou. Ide o najväčšie zachované slatinné rašelinisko na Slovensku.

Zdroj: www.spisskabela.sk