Jasov-opátstvo, Háj-Hájske vodopády-Hačava 18.11.2023

Návšteva opátstva v Jasove bola pre 34 účastníkov skvelou príležitosťou oboznámiť sa s pôsobením rádu Premonštrátov na Slovensku. Premonštráti žijú s menšími prestávkami v Jasove takmer 850 rokov, ich život a prácu nám priblížil jeden z nich. Nasledoval presun do obce Háj, kde sme si pozreli zaujímavú rekvizitu – sochu anjela s odlomeným krídlom, ktorá bola použitá v americkom vojnovom filme „Za nepriateľskou líniou“. Poslednou zástavkou boli Hájske vodopády, ktoré sa nachádzajú neďaleko od cesty spájajúcej obce Háj a Hačava. Vodopády sa valia z travertínových hrádzí a sú vysoké 1 až 7 metrov. Nám sa po výdatných jesenných dažďoch ukázali v plnej kráse. Akcia podporená mestom Kežmarok formou dotácie na dopravu.