Levočské vrchy-Uloža 17.06.2018

17. júna 2018 sa uskutočnil turistický prechod Levočskými vrchmi. Z mesta Levoča sme lipovou alejou vystúpili na Mariánsku horu, navštívili baziliku a ďalej pokračovali po hrebeni až do obce Úloža. V Levočskej doline sme navštívili areál bio kúpaliska a zimného lyžiarskeho strediska.  Akcie sa zúčastnilo 41 členov nášho klubu a ich priateľov. Menovite sú to: Oto Rozložník, Zuzana a Jirko Rumlovci, Gabriela Bodnárová, Eva Randusová, Lianka Randusová, Emília Djelovská, Lýdia Bizubová, Naďa Ďateľová, Ivo Imrich, Jana Imrichová, Alžbeta Vaverčáková, Marta Dammerová, Natália Dluhá, Geja Nálepková, Viera Hessová, Valika Kováčová, Elen Šoltýsová, Viera Mizdošová, Eva Tobisová,  Stanislav Pavlačík, Kveta Straková, Mária Nogová, Hela Blahovská, Igor Kučár,  Mária Dindová, Mária Kozáková, Darina Pažáková, Ondrej Majtner, Irena Majtnerová, Anna Jurdíková, Marta Šoltésová, Oľga Benčová, Marta Bučeková, Mária Gočová, Stazka Krajcerová, Dana Oravcová, p. Oravec,  p.Mencáková, p.Szentiványiová, p.Šmihulová. Akciu pripravil Oto Rozložník. Ocenení boli najstarší a najmladší účastník – Marta Dammerová a Lianka Randusová.

Pozvánka