Jarabinský prielom-Eliášovka-Litmanová 1.07.2018

1. júla 2018 sa 29 členov a priateľov nášho klubu zúčastnilo turistického výletu v atraktívnej časti Ľubovianskej vrchoviny do Jarabinského prielomu, na vrch Eliášovka a Litmanovej. Menovite sú to:   Gabriela Bodnárová, Zuzana, Katka a Jirko Rumlovci, Oto Rozložník, Elen Šoltýsová, Stazka Krajcerová, Anna Jurdíková, Alica Badoničová, Naďa Ďateľová, Alžbeta Vaverčáková, Mária Dluhá, Lýdia Bizubová, Marta Dammerová, Emília Djelovská, Viera Mizdošová, Marta Helcmanovská, Kveta Straková, Mária Gočová, Mária Dindová, Táňa Hudačová, Marta Bučeková, Viera Hessová, Hela Blahovská, Mária Bardyová, Helena Babušiaková, Oľga Benčová, p.Szentyványiová, p.Bieliková.

Akciu pripravila Gabriela Bodnárová v spolupráci s KST Stará Ľubovňa.

Pozvánka Jarabinský priesmyk