Levočské vrchy – Marčulina – 15. 06. 2024

Javorina – Marčulina sa nachádza v Levočských vrchoch a svojou výškou 1225 m n. m. ponúka nádherné výhľady Na Branisko, Vysoké a Nízke Tatry. Vďaka nášmu predsedovi regionálnej Ernestovi Rusnákovi je pred dokončením rozhľadňa s výškou 35 metrov. Zaujímavá je aj „lavička lásky“ v blízkosti rozhľadne. Podujatie pripravilo občianske združenie Pripravené dlane spolu s obcou Tvarožná, za čo im patrí poďakovanie. Za náš klub sa zúčastnilo spolu 12 členov.