XI.ročník Podhalianskeho behu na lyžiach – 5. 02. 2022

V súlade s plánom podujatí Klubu slovenských turistov Zlatná Kežmarok na tento rok sa 17 zástupcov z klubu a občanov mesta zúčastnilo na XI. ročníku Podhalianskeho behu na lyžiach Jána Pavla II.
Celkový počet účastníkov na pretekoch bol kategóriách open a v ôsmich vekových kategórií 588. Preteky sa uskutočnili za veterného, ale prijateľného počasia pri dostatočnej vrstve snehu na tratiach 5, 15 a 30 km. Účasť zástupcov mesta Kežmarok na tomto podujatí partnerského mesta mala u usporiadateľov priaznivý ohlas, po pretekoch primátor N. Targu všetkých osobne pozdravil a zástupcovi mesta Kežmarok odovzdal pamätný list. Reprezentačná účasť opäť prispela k upevneniu partnerstva medzi oboma mestami a mesto Kežmarok prispelo touto akciou k potvrdeniu titulu Európskeho mesta športu, ktorým v roku 2022 je.
V mene kežmarských účastníkov patrí poďakovanie mestu Kežmarok za úhradu nákladov na dopravu.
Naši zástupcovia dosiahli vo vekových kategóriách niekoľko pekných umiestnení:
M. Havran v kategórii M2 na 15 km bol 2. a celkovo 15.
M. Kozáková v K6 na 6 km bola 2.
D. Pažáková v K7 na 6 km bola 2.
A. Dudášová v K7 na 15 km bola 3.
K. Čekovská v K5 na 6 km bola 4. (celkovo 30.)
A. Dudášová v K7 na 15 km bola 3.
Z. Rumlová v K6 na 6 km bola 6.
J. Levocký v M6 na 6 km bol 6.
D. Oravcová v K5 na 6 km bola 9.
Spracoval: Stanislav Škára