Výročná členská schôdza – 2. 05. 2023

                                                   

                                       Výročná členská schôdza za rok 2022 sa uskutočnila v priestoroch kina Iskra v Kežmarku.                                                 Zúčastnilo sa jej 43 členov klubu. Za rok 2022 sme uskutočnili spolu s našimi TOM-íkmi spolu 25 rôznych akcií.

            Spoznali sme ďalšie krásne miesta nielen na Spiši, ale aj na Šariši i Liptove. 

             Schválili sme Správy o činnosti klubu a o hospodárení klubu KST Zlatná Kežmarok za rok 2022.

             Súčasťou príjemného popoludnia bolo aj uvedenie filmu o kultúrno-historicko-prírodnom dedičstve
mesta Kežmarok a okolia, ktorý bol natočený v roku 2022.