Splav Dunajca 4. ročník – 1. 06. 2024

Naši TOM-íci prežili spoločne krásny MDD ako vodáci na Dunajci v Červenom Kláštore. Celkovo 104 účastníkov v 11 nafukovacích člnoch sa zúčastnilo 4. ročníka Kežmarského hromadného splavu na nafukovacích člnoch (raftingu). Hojnou účasťou sme prekonali stanovený cieľ a magickú hranicu 100 osôb v hromadnom splave. Počasie bolo priaznivé, vody Dunajca pokojné, a tak si 48 detí mohlo v rámci ich veľkého dňa užiť vodné dobrodružstvo.