Slovenský raj – Prielom Hornádu – 17. 09. 2023

 

37 členov klubu, z toho 14 TOM-íkov prešlo pomerne náročnú cca 13 km trasu z Hrabušického Mýta na Čingov. Príjemné počasie a skvelá atmosféra nám pomáhala zdolávať stúpačky, mostíky a rebríky na trase pochodu… Akcia podporená mestom Kežmarok formou dotácie na dopravu.