Prednáška – Uhorský karpatský spolok – 9. 04. 2024

Náš klub sa hrdo hlási k odkazu našich predkov, ktorí práve v Kežmarku založili Uhorský karpatský spolok v roku 1873. Prednáška Ing. Ota Jalčovíka bola akýmsi voľným pokračovaním minuloročnej prednášky o histórii Uhorského karpatského spolku. Za náš klub sa zúčastnili štyria zástupcovia, ktorí nás následne informovali o tomto podujatí a touto cestou im chcem poďakovať za reprezentáciu klubu.