Otvorenie letnej turistickej sezóny – Pieniny 28. 04. 2024

Otvorenie sezóny v Pieninách je veľkým sviatkom pre obyvateľov Zamaguria a teší sa obľube aj návštevníkov zo širokého okolia. Za náš klub sa ho zúčastnilo 14 členov. ktorí sa zúčastnili aj sprievodného programu. Lákadlom bolo aj otvorenie zrekonštruovaného kláštora kartuziánov s novými expozíciami a symbolické odomknutie Dunajca…