Marčulina – rozhľadňa vo výstavbe 11. 06. 2022

Dňa 11. júna sa uskutočnilo v rámci realizácie mikroprojektu „II. etapa – Rozvoj infraštruktúry na Jakubskej ceste / II. etap – Rozwój infrastruktury Drogi św. Jakuba“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 stretnutie na Marčuline (Javorine), kde sa realizuje výstavba rozhľadne priamo v srdci Levočských vrchov. Zúčastnilo ho sa 10 členov klubu a cyklistických nadšencov z Kežmarku.