Gerlachovský štít, sekcia VHT – 9. 07. 2023

 Blahoželáme Otovi Imrichovi a Martinovi Trajčíkovi k skvelému výkonu a pridávame ich popis trasy:  „Výstupu sme sa zúčastnili traja v sprievode horského vodcu. Ráno sme sa stretli v Tatranskej Polianke, kde nás vyviezli autom na Sliezsky Dom. Odtiaľ sme o 5:15 hodine vyrazili smerom do Velickej doliny po značenom chodníku. Nad vodopádom sme zišli z chodníka a išli až k nástupu na Velickú próbu. Tam sme sa vystrojili a uviazali na lano. Vystúpali sme na Sedlo nad Kotlom a pokračovali traverzom ponad Gerlachovský Kotol. Keď sme dorazili do Štrbiny pod Kotlovým, prvýkrát sme zazreli vrchol Gerlachovského štítu. Odtiaľ nám to na vrchol trvalo ešte 40 minút. Výstup sme zvládli za 3 hodiny 15 minút. Naspäť sme schádzali cez Batizovský žľab zakončený Batizovskou próbou. To bola technicky najnáročnejšia časť. V závere sme ešte prekonali krátke snehové pole. Nad Batizovským plesom sme si vyzliekli výstroj a zostúpili ku Batizovskému plesu. Odtiaľ sme sa po magistrále dostali naspäť na Sliezsky Dom a po približne 7,5 hodinách sme náš výstup ukončili.“