Folkmarská skala – 24. 07. 2021

V rámci spolupráce s KST Stará Ľubovňa sa naši členovia zúčastnili turistického výletu na Folkmarskú skalu, ktorej vrcholová čistina je považovaná za jeden z najlepších vyhliadkových bodov v košickom kraji. Spoznali tiež kolorit obce Kojšov, ktorú dotvárajú silné folklórne tradície s bohatstvom ľudových piesní, neobvyklou krásou originálnych krojov a rozmanitosťou zvykov.