1. turistický pochod Kežmarok, rybník Zlatná 8.05.2018

8. mája 2018 sa uskutočnil 1. turistický pochod na trase novovyznačeného turistického chodníka v okolí Kežmarku. Akcie sa zúčastnilo 33 členov nášho klubu a ich priateľov. Menovite sú to: Zuzana a Jirko Rumlovci, Oto Rozložník, Naďa Ďateľová, Geja Nálepková, Eva Sklenková, Stazka Krajcerová, Viera Mizdošová, Valika Kováčová, Marta Dammerová, Viera Hessová, Natália Dluhá, Alžbeta Vaverčáková, Emília Djelovská, Blanka Fuchsová, Mária Bardyová, Mária Nogová, Monika Holovová, Jana Imrichová, Ivo Umrich, Ladislav Joppa, Jozef Joppa, Zuzana Šugareková, Oľga Benčová, p. Budzáková, p.Černáková, Lýdia Bizubová, Elen Šoltýsová,  Eva, Alžbeta a Veronika Tobisové, Anna Lacková, Betka Zemianeková. Akciu pripravili Gabriela Bodnárová a Zuzana Rumlová.