Členské známky 2024

Informácie k zaplateniu členského na rok 2024.
Účet KST Zlatná Kežmarok vo Fio banke:
IBAN: SK1183300000002701416139 
V správe pre prijímateľa uveďte osoby, za ktoré platíte členské.
Výška schváleného členského ústredím KST na rok 2024:
  • základný (dospelí od 26 do 62 rokov)   15 €
  • študenti (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov)  10 €
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP  5 €
Všetky dôležité informácie o našom klube nájdete na našej webovej stránke: www.kstzlatnakezmarok.sk
Informácie o KST, hlavné podujatia KST, kalendár turistických podujatí, ako aj o všetkých výhodách pre členov nájdete na webovej stránke  centrály: www.kst.sk
Overenie zaplatenia členského:
Všetci členovia KST si môžu overiť svoje členstvo a údaj o zaplatení členského na rok 2024  na webovej stránke centrály KST www.kst.sk.
Nájdete to v časti Členstvo – Overenie členstva v KST, kde musíte zadať údaje:
číslo regiónu: 414
číslo klubu: 006
číslo člena napr. ja: 0001 a overiť. Dostanete spätnú väzbu:
 Z****A  R*****Á s údajmi, vrátane informácie o zaplatení členského.
KST chce, aby sme prešli na elektronický preukaz člena, odkaz na stiahnutie posielajú postupne členom  emailom.
Zuzana Rumlová, predsedníčka výkonného výboru KST Zlatná Kežmarok