Členské známky 2024

Milí priatelia,
chceme touto cestou požiadať členov nášho klubu, ktorí tak doteraz neurobili ( 34 členov )  o zaplatenie členského KST na rok 2024 bezhotovostne na účet príjemcu KST Zlatná Kežmarok, vedený vo Fio banke:
IBAN: SK1183300000002701416139  v termíne do 29.2.2024. V správe pre prijímateľa uveďte osoby, za ktoré platíte členské.
Výška schváleného členského ústredím KST na rok 2024:
  • základný (dospelí od 26 do 62 rokov)   15 €
  • študenti (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov)  10 €
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP  5 €
Členom KST, ktorí majú zaplatené členské za rok 2023 platí poistenie v poisťovni Union do 31.3.2024 ( PZ 37-748-006).
Po zaplatení členského na rok 2024, musíme zoznamy a úhrady členského aktualizovať v  informačnom systéme KST  ( v prípade, že ste zmenili bydlisko, email, telefónne číslo, napíšte  zmenu na email ). Pre nových členov KST bude poistenie aktívne až od 1.4.2024.
Všetky dôležité informácie o našom klube nájdete na našej webovej stránke: www.kstzlatnakezmarok.sk
Informácie o KST, hlavné podujatia KST, kalendár turistických podujatí, ako aj o všetkých výhodách pre členov nájdete na webovej stránke  centrály: www.kst.sk
Zuzana Rumlová, predsedníčka výkonného výboru KST Zlatná Kežmarok