Výročná členská schôdza 11.12.2019

Výročná členská schôdza KST Zlatná Kežmarok sa uskutočnila v predvianočnom období na pôde SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Výkonný výbor pripravil Správu o činnosti klubu a Správu o hospodárení klubu za rok 2019. Môžeme konštatovať, že klub pracoval aktívne počas celého roka a činnosť prispôsoboval aktuálnym podmienkam. Prerokovali sme aj návrh Plánu akcií na rok 2020. Klub má v súčasnosti 91 členov rôznych vekových kategórií.