Východokarpatská magistrála – 4. 06. 2023

4. júna bolo naším turistickým cieľom navštíviť pohraničné územie s Poľskom, prejsť časť Východokarpatskej magistrály spájajúcu Ubľu s čergovským Minčolom. My sme si zvolili trasu cez Nízke Beskydy z obce Obručné (660 m.n.m.) ku Kráľovej studni (755 m.n.m.) a do Kurovského sedla (683 m n. m.). Najvyšší vrchol na trase bol Pustá s výškou 867 m.n.m. Na trase boli pekné výhľady, časť trasy viedla po lesných chodníkoch. Kráľová studňa je miestom stretnutia 3 kráľov v roku 1471, kedy sa tu stretli vtedajší uhorský kráľ Matej Korvín s poľským kráľom Kažimírom IV. Jagellonským a jeho synom Sv. Kazimírom.  Záver výletu patril návšteve obce Kurov spojenou s ochutnávkou medu a ponukou lokálnych medových výrobkov (medovina, propolisové a peľové výrobky). Akcie sa zúčastnilo 41 členov klubu, podporilo ju mesto Kežmarok. Akcia podporená mestom Kežmarok formou dotácie na dopravu.