Členské známky KST 2023

Milí priatelia, chcem Vás touto cestou požiadať o zaplatenie členského KST na rok 2023 bezhotovostne na účet príjemcu KST Zlatná Kežmarok, vedený vo Fio banke:
IBAN: SK1183300000002701416139  v termíne do  8. 2. 2023. V správe pre prijímateľa uveďte vaše meno (plaťte z bankového účtu, môžete sa dohodnúť aj skupinka, ale pošlite mi email, aby som vedela, kto platil, kedy a za koho, neplaťte poštovou poukážkou na pošte, lebo máme problém s identifikáciou odosielateľa, pošta ho neuvádza na výpise).
Výška členského na rok 2023 bola ústredím KST stanovená a  je uvedená nižšie, podľa veku a statusu člena.
V prípade, že nechcete pokračovať v činnosti KST, oznámte nám to emailom.
Členom KST, ktorí majú zaplatené členské za rok 2022 platí poistenie v poisťovni Union do 31.3.2023.
Po zaplatení členského členmi KST na rok 2023, musíme zoznamy aktualizovať a poslať na ústredie KST (v prípade, že ste zmenili bydlisko, email, telefónne číslo, napíšte  zmenu na email).
Pre nových členov KST bude poistenie aktívne až od 1.4.2023.
Výška schváleného členského ústredím KST:
  • základný (dospelí od 26 do 62 rokov)   15 €
  • študenti (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov)  10 €
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP  5 €