Členské známky KST 2023

Milí priatelia, chceme Vás touto cestou informovať o členstve v  KST.
Nových členov budeme prijímať každý rok vždy k 1. januáru a k 1. júlu príslušného roka.
Po vypísaní Prihlášky za člena KST (je našej stránke), scan prihlášky pošlite na kstzlatna.kezmarok@gmail.com a zaplaťte členské na rok 2023 podľa pokynov.
Členské sa platí bezhotovostne na účet príjemcu KST Zlatná Kežmarok, vedený vo Fio banke:
IBAN: SK1183300000002701416139 
V správe pre prijímateľa uveďte vaše meno a priezvisko.
Výška členského na rok 2023 bola ústredím KST stanovená a  je uvedená nižšie, podľa veku a statusu člena.
Výška schváleného členského ústredím KST:
  • základný (dospelí od 26 do 62 rokov)   15 €
  • študenti (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov)  10 €
  • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP  5 €