Beh na lyžiach v Novom Targu – 4. 2. 2023

Oznamujeme záujemcom o beh na lyžiach, že v sobotu dňa 04.02.2023 usporiada partnerské poľské mesto Nowy Targ XII.ročník Podhalianskeho behu Jána Pavla II.

     Prihlásiť sa môžete buď na adresu skara.stano@gmail.com alebo telefonicky na číslo

0905 283170 do 26.01.2023.

     Dĺžka trasy je možná na 6, 15 alebo 30 km. Podrobnosti o podujatí sú uverejnené na stránke www.bieg.nowytarg.pl , ktorá bude priebežne aktualizovaná.

     Odchod autobusu bude z parkoviska pri hlavnom futbalovom štadióne o 07.30 hod., predpokladaný návrat je do 17.00 hod.

     Náklady na dopravu by mali byť hradené z rozpočtu mesta Kežmarok (rokujeme s mestom) štartovné je pre dospelých 40 zlotých (platí si každý účastník sám), prípadné poistenie si tiež hradí účastník sám.