70. celoslovenský zraz KST a 54. stretnutie TOM

Milí turisti,

turistika môže byť krásnym únikom pred hlukom dneška. Pre mňa je pobyt v prírode vedomím prežívaním reality.

Relaxom, možnosťou stať sa na chvíľu súčasťou prirodzeného toku života.

70. celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov je nádherným podujatím a oslavou všetkých turistov, milovníkov pohybu, priateľov a ochrancov prírody.

Teším sa, že práve mesto Sabinov môže byť hosťujúcim mestom pre jubilejný 70. zraz KST.

Na účastníkov aj náhodných návštevníkov čaká pekný program v prostredí Čergova neďaleko nášho mesta, v rekreačnom stredisku Drienica-Lysá.

Ďakujem všetkým organizátorom za ich zanietenie a zodpovedný prístup k príprave tohto pekného podujatia.

Verím, že počasie nám bude priať a všetci si spoločne vychutnáme nádherné chvíle.

Michal Repaský

primátor mesta Sabinov

To je pozvánka aj od nášho primátora p. Repaského, no aj my Vás srdečne chceme pozvať na toto podujatie.

Bližšie informácie o prihlasovaní a trasách  nájdete na našej stránke www.kstsb.sk.

Kto sa riadne prihlási do 9. 6. 2024 bude zaradený do tomboly s hodnotnými cenami.

Tešíme sa na Vás

Rastislav Perdík

podpredseda zrazu