150 rokov Uhorského karpatského spolku, prednáška Košice – 8.03.2023

Tento rok si pripomíname 150 rokov od založenia Uhorského karpatského spolku so sídlom v Kežmarku.
Spolok združoval milovníkov prírody, prírodných vied a turistiky z celého Uhorska. Vybudoval základnú sieť turistických chodníkov, chát a útulní, vo Vysokých Tatrách zorganizoval vodcovskú službu a podieľal sa aj na počiatkoch ochrany prírody.
Štátna vedecká knižnica v Košiciach pripravila odbornú prednášku Ing. Ota Jalčovika, ktorý nám priblížil okolnosti vzniku, históriu a významné osobnosti pôsobiace v tomto spolku. Za náš klub sa zúčastnilo 13 členov. Súčasťou príjemného spoločného dňa bola aj netradičná prehliadka historického centra Košíc, ktorú viedla naša členka Miška Kováčová, ďakujeme.